Bir insana, bir araca veya bir alete kısa sürede ulaşmak için yerinin gerçek zamanlı olarak bilinmesi gerekir.

Gerçek Zamanlı Lokasyon belirleme sistemleri açık-kapalı alanlarda gps,gprs, veya aktif-pasif RFID sistemlerinden yararlanılarak yapılan uygulamalardır. Buradaki amaç bina içinde, açık sahada veya yeraltında kurulan sistemler vasıtası ile gerek insanların gerekse de her türlü ekipmanın veya objenin yer tespitinin yapılabilmesidir. (real time personal – asset locator systems)

Bu objeler bazen insan olabildiği gibi bazen bir konteynır sahasındaki bir konteynır da olabilir. Bazen bir hastanedeki defibrülütör olabileceği gibi bazen deprem anında bina içinde çalışan personel de olabilir.

Günümüzde Gerçek Zamanlı Lokasyon Belirleme sistemleri birçok değişik alanda kullanılmaktadır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse

  • Otomotiv
  • Sağlık
  • Lojistik
  • Askeriye
  • Lunapark,Park, Bahçe
  • Üretim
  • Turizm
  • Kütüphaneler
  • Madencilik
  • ve İş Güvenliği sağlamak istenilen her yerde