Firmanın üretimini yaptığı elektrik anahtarları, priz ve grup priz malzemelerinin otomatik üretim planlamalarının yapılarak, üretim bilgilerinin sahadan gerçek zamanlı olarak toplanıp RFID etiketler ile etiketlenmesi, depo ve müşteri transferlerinin RFID altyapısı ile denetimin kullanıcılara bırakılmadan otomatik olarak yapılması sağlanır.

Üretim siparişlerinin hazırlanmasından üretimlerin takibine, makine performanslarının ölçülmesi ve üretilen ürünlerin depolanmasından tüm depo içi hareketlerin yapılmasına, sevkiyat için emirlerin oluşturulmasından mal toplamaya ve mal çıkışına kadar tüm işlemlerin yapılmasına ve tüm hareketlerin ERP yazılımına entegre edilmesine yönelik hazırlanmış özel yazılım projesidir.

Sistemin Ana Bileşenleri:

  • Otomatik Üretim Planlama Yazılımı
  • Üretim ve Malzeme Yönetim Sistemi Yazılımı
  • Impinj RFID Terminal ve RFID Antenler
  • Dokunmatik PC
  • Endüstriyel El Terminali
  • Sato Barkod Yazıcı
  • Sato RFID Yazıcı

Kısaca Sistemin İşleyişi:

Firmanın kullanmakta olduğu ERP sistemine girilmiş olan müşteri siparişleri otomatik olarak çekilerek stoklarda bulunan ürünlerle karşılaştırılır, otomatik olarak gerekli üretimler planlanır veya stokta bulunan ürünler o sipariş için rezerve edilir.

Planlanmış üretimler üretimler üretim türüne göre Fason üretim ise fason üretimi yapacak olan firmaya, kendi üretimi yapılacaksa makinelerine iletilir sahadan üretilmesi aşamasında anlık olarak ERP sistemine entegre edilir, böylece gerçek zamanlı olarak üretimler izlenebilmektedir.

Üretilen her malzeme için RFID etiketleme yapılır, böylece üretimden depolara ve müşterilere giden ürünler kullanıcı sorumluluğuna bırakılmadan RFID antenler ile otomatik olarak okunur ve sevk edilir.

Sistem içerisinde Depo takibi, müşteri sevkiyatları, iade ve satın almalar RFID sistemi ile gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Sevkiyat aşamasında, müşterinin talep etmiş olduğu ürünler sevkiyat deposundaki panel pc ekranında görüntülenir, depodan toplaması yapılan ürünler direk olarak sevkiyat noktasından araçlara yüklenir, sevkiyat noktasında bulunan RFID antenler sayesinde araçlara yüklenen her ürün kayıt altına alınır, hiç bir ekstra okutma işlemi yapılmadan araca yüklenmiş olan tüm ürünler ERP sistemlerine anında entegre olarak irsaliye ve faturaları yazdırılmaktadır.