Müşterilerimizin bizden beklentilerini tam olarak anlayabilmek için, sormamız, dinlememiz ve harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple de, müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olarak ve periyodik memnuniyet anketleri ile sürekli kendimizi yeniden değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar, müşterilerimizin memnuniyetini tam olarak sağlayabilmek amacı ile, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmek için organizasyonumuzun içerisinde çalışmaların ayarlanması adına üst yönetim tarafından kullanılmaktadır.

Tüm müşteri sorunları kendi sorun izleme sistemimiz üzerinden takip edilerek cevap verme konusundaki yeterliliğimizi, çözüm üretme sürelerimizi ve sorunu bulma oranlarımızı sürekli değerlendiriyoruz.

Tüm çalışanlarımız, yol gösterici ilkelerimiz ışığında, kalite politikalarımızın yürütülmesinden tam sorumlu tutulmaktadır.

Yol gösterici ilkelerimiz

  • Öğrenme
  • Sahiplik
  • Müşteri dostluğu