IaaS (Infrastructure as a Service)

Fiziksel cihaz parkının yanı sıra tüm sanallaştırma ortamları da dahil olmak üzere, sunucu, depolama, yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı gibi cihazların kiralama yöntemi ile kullandırılmasıdır.

PaaS (Platform as a Service)

Kiralama yöntemi ile çalıştırılan ve üzerinde uygulamaların geliştirilmesine, çalıştırılmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan ve teknik yetkinliğe sahip personel istihdamı gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur. Kiralama yöntemi ile çalıştırıldığından, satın alma maliyetleri ve bakım-onarım-desten maliyetleri de ortadan kalkmaktadır.

SDN (Software Defined Networking)

SDN, donanım tabanlı yaklaşım yerine yazılım tabanlı yaklaşım sunarak, mevcut ağ yapısını soyutlayan ve daha esnek, yönetilebilir ve izlenebilir yeni bir yapı ortaya koyan bir teknolojidir.

SDN aynı zamanda, hataları ve maliyetleri mümkün en alt düzeye indiren, politika tabanlı yürütülen bir süreç-akış yaklaşımıdır.

NFV (Network Function Virtualization)

Router ve Güvenlik Duvarı gibi ağ bileşenlerinin sunucular üzerinde sanal cihaz olarak bir fonksiyon gibi çalıştırılmasıdır. Bu ağ iletişim fonksiyonları merkezi olarak konfigüre edilebilir ve API ‘ler aracılığı ile marka bağımsız hizmet dağıtımı sağlanabilir.