Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek genel, özel ve hibrid yapıda bulut geçişini sağlıyoruz ve satış sonrası yürütme ve destek hizmetleri sunuyoruz.

Bulut Tipleri

Genel Bulut

Bir firma tarafından işletilen, herkes tarafından kullanılabilen, tüm kaynakların firmanın ofislerinde bulunduğu, size ait tüm verilerin de orada tutulacağı bulut tipi. Kullandığınız kaynakların yönetimi size ait, firma size SLA çerçevesinde güvenlik, herhangi bir sorun olduğunda servisin devam etme garantisi ve yedekleme hizmetleri de sunabilir.

Özel Bulut

Sadece tek bir firmaya/kuruma hizmet vermek üzere yapılandırılmış bulut servisi. Kendi firmanızda / kurumunuzda olup sizin tarafınızdan yönetilebileceği gibi, başka bir firma tarafından da yönetilebilir. Yine başka bir firmada konumlandırılabilip sizin tarafınızdan da yönetilebilir.

Hibrid Bulut

Hem kendi kurumunuzda kurulu olan hem de dışarıdaki bir cloud sağlayıcıdan hizmet aldığınız yapı. Bazı servisleriniz kendi kurumunuzda (muhasebe, planlama…) bazı servisleriniz de (web, mail) dışarıdan hizmet aldığınız kurumda olabilir. Benzer olarak bir servisiniz için disk alanı hizmetini genel bir buluttan karşılarken servisi veren diğer bileşenler (sunucular gibi) kendi ofisinizde olabilir. Hibrid bulut sistemleri genel bulut servislerinin fiyat avantajı ve ölçeklenebilirliğinden faydalanırken iş kritik uygulamalarını da kendi ofislerinde bulundurabilirler.

Hizmet Tipleri

IaaS (Infrastructure as a Service)

Fiziksel cihaz parkının yanı sıra tüm sanallaştırma ortamları da dahil olmak üzere, sunucu, depolama, yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı gibi cihazların kiralama yöntemi ile kullandırılmasıdır.

PaaS (Platform as a Service)

Kiralama yöntemi ile çalıştırılan ve üzerinde uygulamaların geliştirilmesine, çalıştırılmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan ve teknik yetkinliğe sahip personel istihdamı gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur. Kiralama yöntemi ile çalıştırıldığından, satın alma maliyetleri ve bakım-onarım-desten maliyetleri de ortadan kalkmaktadır.

SaaS (Software as a Service)

Belirli bir servis ya da kullanım bedeli ödeyerek, hazır bir yazılımın kullan(dır)ılması anlamına gelir.