Kurumsal Uygulamalar Bakım ve Destek Hizmeti

Uzaktan yönetim, izleme, iş zekası, yedekleme ve servis yönetimi uygulamalarının yanı sıra sunucu sanallaştırma uygulamaları, masaüstü sanallaştırma uygulamaları ve sunucu güvenlik uygulamaları gibi kurumsal uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek çözülmesi sağlanır.

Sistem Bakım ve Destek Hizmeti

PC, sunucu ve çevresel ünitelerin (yazıcı, tarayıcı), kurulmasını, çalıştırılmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini kapsar. Bu kapsamda; çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, sunucu, PC, ağ, yazıcı, tarayıcı … vb oluşan donanım problemleri ve ilgili yazılım ve işletim sistemi problemleri giderilerek sorunsuz çalışmaları sağlanır.

Network Bakım ve Destek Hizmeti

Çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, Yerel Alan Ağında (LAN) ve Geniş Alan Ağında (WAN) bulunan, Router, Modem, Access Point, Switch gibi ağ ürünlerinin tasarımları ve kurulumları yapılır, donanımsal ve yazılımsal sorunlar giderilerek sistemin sürekliliği sağlanır.

IMACD

PC, notebook, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri ve bunların üzerindeki işletim sistemleri ve standart uygulamalar gibi, kullanıcı tarafındaki ürünlerin sorunsuz bir biçimde kurulması, taşınması, eklenmesi ve değiştirilmesi belirli servis seviyelerine uygun olarak sağlanır.

Masaüstü Sistemler Bakım ve Destek Hizmeti

PC, yazıcı, tarayıcı gibi çevresel ünitelerin kurulmasını, çalıştırılmasını ve yönetilmesini kapsar. Bu kapsamda; çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, PC, ağ, yazıcı, tarayıcı … vb oluşan donanım problemleri ve ilgili yazılım ve işletim sistemi problemleri giderilerek sorunsuz çalışmaları sağlanır.

Güvenlik Sistemleri Bakım ve Destek Hizmeti

Çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, Yerel Alan Ağında (LAN) ve Geniş Alan Ağında (WAN) bulunan, Firewall, İçerik Filtreleme Yazılımları, Güvenlik Yazılımları ve Donanım Güvenlik Modülü gibi güvenlik ürünlerinin kurulumları yapılır, donanımsal ve yazılımsal sorunlar giderilerek sistemin sürekliliği sağlanır.

Sunucu Sistemleri Bakım ve Destek Hizmeti

Sunucuların kurulmasını, çalıştırılmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini kapsar. Bu kapsamda; çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, sunucularda oluşan donanım problemleri ve ilgili yazılım ve işletim sistemi problemleri giderilerek sorunsuz çalışmaları sağlanır.

Veri Depolama Sistemleri Bakım ve Destek Hizmeti

Veri depolama sistemlerinin kurulmasını, çalıştırılmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini kapsar. Bu kapsamda; çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, veri depolama sistemlerinde oluşan donanım problemleri ve ilgili yazılım ve işletim sistemi problemleri giderilerek sorunsuz çalışmaları sağlanır.

OT/VT Ürünleri Bakım ve Destek Hizmeti

Çağrı bazlı ya da servis seviyesi esasına göre, firma bünyesinde kullanılmakta olan el terminali, barkod okuyucu, barkod yazıcı ve benzeri otomatik tanıma ve veri toplama ürünlerinin kurulumları yapılır, donanımsal ve yazılımsal sorunlar giderilerek sistemin sürekliliği sağlanır.