Nesnelerin Interneti ‘ni en hızlı benimseyen ve adaptasyonunu sağlayan sektörlerden birisinin Sağlık Sektörü olmasının en önemli nedeni, IoT özelliklerinin tıbbi cihazlara entegre etmenin hizmet kalitesini ve etkinliğini önemli ölçüde geliştirmesi ve özellikle kronik rahatsızlıkları olan ileri yaşlardaki hastaların sürekli denetim altında tutulmasının gerekliliğidir. Sağlık sektöründeki IoT çözümleri sayesinde herkes için son derece kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve zamanında sağlık hizmetleri sağlanıyor olacak.

Sağlık sistemleri entegratörlerinin ve üreticilerin sağladığı ürünler arasındaki bağlantıları sağlayarak tıbbi cihazlara ve ilgili yazılım sistemlerine akıllı özellikler uygulanmasına olanak tanıyan çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerimiz sayesinde firmaları hızlı bir şekilde IoT hedeflerine ulaştırıyoruz ve onları rakipleri karşısında bir adım öne taşıyoruz.

Sağlık sektöründeki tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilen sistemimizle geliştirilmiş çözümler sayesinde doğrulanabilir güvenilirliğe sahip ve ölçeklenebilir sonuçlar elde edeceksiniz.

Endüstri 4.0